Roheline ehitus

MEIE LUGU: HFC- ja PBDE-vaba soojustuse olulisus

Mida tähendab olla ROHELINE? Küsige seda ükskõik milliselt inimeselt või organisatsioonilt ja te saate musttuhat erinevat vastust, konkreetsetest tegudest ähmaste ideaalideni. Meie eesmärk on rääkida võimalikult asjakohaselt ja otsekoheselt kahest tegurist pritsvahtisolatsioonide tootmisel,
mis võivad keskkonda mõjutada: paisutusainetest ja tuleaeglustitest. Kuigi ehituses kasutatavate materjalide puhul on käibel palju lühendeid, ei pea olema keemik, et mõista Meie sõnumit ning reaalset seost globaalse soojenemise ja kliimamuutusega.

Globaalse soojendamise väikese potentsiaali nõue on lihtne nagu 1×1

Globaalse soojendamise potentsiaali lühiselgitus

Globaalse soojendamise potentsiaal (GWP) näitab, kui suur hinnanguline mõju on kasvuhoonegaasil globaalsele soojenemisele, võrreldes sama koguse süsinikdioksiidiga, mille GWP on 1. Näiteks seob metaan 21 korda rohkem soojust kui süsinikdioksiid, seega on metaani GWP = 21. Dilämmastikoksiidi GWP = 310.

Kui pritsvahtisolatsiooni kasutada õhku läbilaskvate isolatsioonimaterjalide asemel, vähendab see ehituse kütte- ja jahutuskulusid, mis toob kaasa nende tegevustega seotud kasvuhoonegaaside vähenemise.

Kuid paljud pritsvahtisolatsioonid sisaldavad paisutusaineid, mis globaalset soojenemist soodustavad. Sellise pritsvahtisolatsiooni valimine, mis ei sisalda suure GWP-ga paisutusainet, aitab luua paremat tulevikku ja vähendada ehitatavate hoonete keskkonamõju.

Rohelise ajaloo tund: klorofluorosüsivesinikud (CFC)

Külmaainena kasutatava asendamiseks sünteesiti 1928. aastal rühm keemilisi ühendeid, mis sisaldavad CFC-d (kloor-fluor-süsinik). Need on rasksüttivad ja ei ole mürgised. Tänu sellele kasvas nende populaarsus pärast II maailmasõda kiiresti ja neid kasutati laialdaselt aerosoolide propellentides, külmaainetes, lahustites ja vahtplastide paisutusainetes.

Kahjuks näitasid 1970. aastatel tehtud uuringud, et CFC-d kogunevad Maa stratosfääri ja neil on tohutu suur osoonikihi lagundamise võime (ODP). Et stratosfääris olev osoon kaitseb elusorganisme päikesekiirguse kahjuliku mõju eest, osutusid CFC-d keskkonnale tõsiseks ohuks. CFC-de kasutamine keelati 1990. keskpaigas Montreali protokolli rakendumisel.

Järgmine põlvkond: fluoroklorosüsivesinikud (HCFC)

Lisades koostisse vesinikku, sünteesisid keemikud vähem kahjulikke asendusaineid – vesinikusisalduse tõttu lagunesid CFC-d enne osoonikihini jõudmist. HCFC-d, nagu näiteks HCFC-141B, eraldavad siiski kloori, mis võib jõuda ülemistesse atmosfäärikihtidesse ja seetõttu peetakse neid suure ODP-ga aineteks. Ka need on oma aja ära elanud.

Paisutusainete 3. põlvkond: fluorosüsivesinikud (HFC)

CFC-de ja HCFC-de kasutamise lõpetamise tõttu töötati välja kolmas põlvkond paisutusaineid (nt HFC-365mfc ja HFC-245fa). Need on laialdaselt kasutusel mitmetes polüuretaanvahttoodetes (PU), sh pritsvahtudes. Osoonikihi lagundamise võime on siiski vaid üks osa kõigist keskkonnaprobleemidest. Kliimamuutused ja globaalne soojenemine on saanud peateemaks nii avalikkuses kui ka poliitikas ja see seab pritsvahtudele rangeid nõudeid, eriti just
nende globaalse soojendamise potentsiaalile. Õnneks on juba olemas alternatiivid HFC-ga paisutatud vahule.

Põhitõed PBDE-de kohta. Nende baasil tuleaeglustite võimalikud ohud

Polübromodifenüüleetrid (PBDE) on sünteetilised kemikaalid, mis on tuntud tulekindlate omaduste poolest. Neid on kasutatud väga paljudes tarbe- ja tööstuskaupades mänguasjadest ja elektroonikaseadmetest ehitusmaterjalideni, kaasa arvatud mõned polüuretaanvahud. Milles on probleem? Kuigi need
kemikaalid on ehk mõned elud päästnud, võib nende laialdase kasutamisega kaasnev pikaajaline negatiivne mõju inimkonnale tuleaeglusti eelised tugevalt üles kaaluda.

PBDE-de võimalikud ohud

97% USA-s kasutatavatest süsteemidest sisaldab tuvastatavas koguses PBDE-d. Põhja-Ameerika ja Euroopa naiste rinnapiimas on leitud seda ainet väikeses kontsentratsioonis, kuid kogused on alates 1970. aastatest kahekordistunud iga 4–6 aastaga. Loomkatsed on näidanud, et need kemikaalid mõjutavad neuroloogilist ja reproduktiivkäitumist. Esialgsed uuringud osutavad, et need tuleaeglustid võivad tõepoolest mõjutada naiste viljakust. Seda uuringut arvestades on EPA kindlaks teinud, et teatud PBDE-d on püsivad ja mürgised nii inimestele kui ka keskkonnale. PBDE-d ei moodusta keemilisi sidemeid plastide, vahtude, kangaste ega muude toodetega, milles neid kasutatakse, seetõttu võivad neist ka kergemini eralduda. DekaBDE võib laguneda veelgi mürgisemateks
kemikaalideks, mida leitakse keskkonnast sageli ja mis on loodusele ohtlikud.

Müügil olevate PBDE-de liigid

Müügil olevaid PBDE-sid on kolme liiki:

  • pentaBDE
  • oktaBDE
  • dekaBDE

Penta- ja oktaDBE-d USA-s enam ei toodeta nende pikaajalise tervisemõju ja ohtlikkuse tõttu. 17. detsembril 2009. aastal teatasid EPA-ga läbirääkimiste tulemusena kaks USA dekabromodifenüüleetri (dekaBDE) tootjat (Albemarle Corporation ja Chemtura Corporation) ja USA suurim dekaBDE importija ICL Industrial Products kohustusest lõpetada dekaBDE kasutamine USA-s 31. detsembriks 2012.

Kokkuvõte: Põhjused, miks Icynene’i tooted on HFC- ja PB-DE-vabad

HFC-vaba paisutusaine eelised

  • väike mürgisus
  • ODP = 0
  • väike GWP
  • stabiilne
  • rasksüttiv
  • toatemperatuuril vedelik

Icynene on teinud mahuka uurimis- ja arendustöö oma toodetele sellise koostise väljatöötamiseks, mis tagab optimaalsed kasutusomadused ka ilma HFC-d sisaldava paisutusaineta. Icynene’i toodetes reageerib vesi komponendiga A ja selle reaktsiooni käigus toodetakse miljoneid väikesi mulle, mis moodustavad isoleeriva ja õhukindla materjali.

Icynene’i 100% vee baasil paisutatud materjalid, mille GWP = 1, on palju väiksema keskkonnamõjuga kui pritsvahtisolatsioonid, mille tootmisel kasutatakse HFC-id.

PAISUTUSAINE GWP
PAISUTUSAINE GWP 782 (950)
HFC-365mfc 1020 (950)
Vesi / CO2 1

Icynene ja PBDE

Pikaajaline mõju kohta inimese tervisele on veel määramata, kuid prognoosid ei tõota midagi head. Tuleb tunnistada, et tootetutvustuste või tooteohutuskaartide põhjal on väga keeruline kindlaks teha, kas ostetud pritsvaht sisaldab neid kemikaale.

Icynene’i jaoks on kliendi ja kasutaja ohutus esmatähtis. Icynene’i toodetes PBDE-id ei kasutata. See on ettevõtte toodete andmelehtedel selgelt välja öeldud. Icynene’i pritsvahud vastavad ASTM E84 tulepüsivusklassiga toodete nõuetele ka ilma PBDE-de kasutamiseta. Meil on ainult üks koduplaneet ja me soovime seda säästa kõiges, mis meist sõltub.

Icynene pakub laia valiku uuenduslikke ja usaldusväärseid
isolatsioonitooteid, mis aitavad ehituse muuta TERVISLIKUMAKS,
VAIKSEMAKS, ENERGIATÕHUSAMAKS® ja jätkusuutlikumaks.
Eelised
©2013 ICYNENE Inc | Privaatsus