Priaatsuse ja turvalisuse eeskiri

Icynene Inc.
6747 Campobello Road
Mississauga ON
L5N 2L7 Kanada

Me teame, kui tähtis turvalisus teie jaoks on. Seetõttu on isikliku informatsiooni nagu teie nime, aadressi, emaili aadressi ja telefoni numbri kaitsmine Icynene-le äärmiselt tähtis. Selle tulemusena oleme loonud selle Privaatsuse ja turvalisuse avalduse, et edastada teile, millisel viisil me kogume, kasutame, avaldame ja teistel viisidel haldame teie poolt meile usaldatud isiklikku informatsiooni.

Kui te jagate oma isiklikku informatsiooni läbi meie edasimüüja võrgu, klienditeeninduse osakonna või läbi meie veebilehe, siis nõustute te Icynene isikliku informatsiooni kogumise, kasutamise, avaldamise ja muul viisil haldamise viisidega nagu on esitatud allpool.

Me võime koguda teie poolt jagatud isiklikku informatsiooni, kui te:

• Ostate, tagastate toodet või küsite informatsiooni meie toodete ja teenuste kohta;
• Taotlete garantii teenust;
• Kontakteerute meie klienditeeninduse osakonnaga;
• Külastate meie veebilehte;
• Jagate meiega kommentaare ja soovitusi;
• Võtate osa võistlusest või küsitlusest.

Meie poolt kogutud informatsiooni kasutatakse veebilehe ja ka meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Seda informatsiooni tohib jagada ainult meie partnerfirmadega, kellel on Icynene Edasimüüjate Võrgu Litsents.

Võistlused või küsitlused:

Kui te osalete küsitluses või võtate osa võistlusest, siis me tohime koguda teie nime, aadressi, telefoni numbri ja emaili aadressi. Me kasutame seda informatsiooni, et hallata teie osalust võistlusel või küsitluses. Võistlusele või küsitlusse sisenedes, võime me küsida teilt luba teile tulevikus Icynene poolt turundus teavet saata.

Klienditeenindus:

Kui te helistate meie klienditeeninduse osakonda, siis võime me küsida teilt informatsiooni, mis teid tuvastab koos lisainformatsiooniga nagu teie nimi, aadress ja kontaktinformatsioon, mis aitab meil kiiresti vastata teie küsimusele. Me säilitame selle informatsiooni, et teid tulevikus aidata.

Küpsised:

Icynene veebileht kasutab tehnoloogiat nimega „küpsised“. Küpsis on andmeelement, mis saadetakse teie brauserisse ja salvestatakse teie kõvakettale, et me saaksime teid külastuse ajal ja lehele tagasi tulles ära tunda. Kui te olete seadistanud oma veebibrauseri nii, et see teataks teid, kui te saate küpsise või et brauser ei võtaks küpsiseid vastu, siis saate te veateate, kui te kasutate mõnda meie vormi.

Teised isikliku informatsiooni kasutamise viisid:

Icynene võib kasutada isiklikku informatsiooni, et pidevalt hinnata ja täiustada meie poolt pakutud tooteid ja teenuseid.

Me võime saata teile ka kirja, emaili või teile helistada, et pakkuda informatsiooni meie toodete ja teenuste pakkumiste kohta juhul, kui te olete meiega jaganud oma kontaktinformatsiooni. Kui te soovite sellistest reklaamidest Icynene poolt loobuda, siis andke meile teada läbi info@icynene.ee.

Isikliku informatsiooni avaldamine:

Icynene ei kauple, rendi või müü teie isiklikku informatsiooni ilma eelneva nõusolekuta, väljaarvatud siin sätestatud juhul.

Seadus:

Palun pange tähele, et Icynene peab esitama teie isiklikku informatsiooni läbiotsimiseks või teisteks seadusega kehtivateks korraldusteks või uurimisasutusele juhul, kui on toimunud midagi seadusega vastuolulist või teistel seadusega sätestatud juhtudel. Me võime avaldada ka teie isiklikku informatsiooni, et aidata meil teie võlga tagasi saada.

Muudatused sellele eeskirjale:

Aegajalt võime me tahta kasutajate informatsiooni uuel, ootamatul otstarbel, mida ei ole eelnevalt selles Privaatsuse ja turvalisuse eeskirjas avaldatud. Kui mingil hetkel peaks informatsioon muutuma, siis teatame me eeskirja muutustest oma veebilehel, et teavitada teid muudatustest ja anda teile võimalus nende kasutamisest loobuda. Kui te olete mures kuidas teie informatsiooni kasutatakse, siis soovitame teil regulaarselt meie veebilehte kontrollida.

Juurdepääs kogutud informatsioonile:

Soovi korral pakume veebilehe külastajale juurdepääsu informatsioonile, mida me tema kohta omame. Tarbijad saavad sellele informatsioonile ligi kirjutades meile all toodud postiaadressil ja saavad vajadusel seda informatsiooni muuta.

Turvalisus:

Me peame üleval administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi ettevaatusabinõusid, et saada kaitset meie valduses oleva isikliku informatsiooni volitamata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avaldamise eest. Me säilitame teie isikliku informatsiooni nii kaua kui vaja selles Privaatsuse ja turvalisuse eeskirjas toodud eesmärkidel või kui seda nõuab seadus.

Kui te arvate, et see veebileht ei pea kinni siintoodud privaatsuseeskirjadest, siis võite meiega kontakteeruda info@icynene.ee.

Eelised
©2013 ICYNENE Inc | Privaatsus